O koučování

1. Co je to koučování?

Koučování je proces při kterém za pomocí silných otázek vede kouč koučovaného k odemknutí svého potenciálu, jiného úhlu pohledu a do doposud neotevřených dveří koučovaného. Jedná se o motivaci, podporu a individuální přístup formou jednotlivých sezení, při využití různých koučovacích technik směrem k získání stanoveného cíle koučovaného.

V koučování jsou dva experti, kteří se potkali. Jedním z nich je koučovaný (klient), který je expert na svůj život, na to co umí, co dělá ve svém životě a co je pro něj nejlepší.

Druhým expertem je kouč. Ten je odborník v koučování, ví jak má hovor vézt, hlídá čas, podporuje, motivuje, shrnuje a hluboce naslouchá.

Tito experti jsi sou rovni a vzájemně se respektují. Kouč je zde jako citlivý, chápavý, nestranný průvodce.

2. Jak probíhá koučovací sezení?

Koučovací sezení začíná stanovením cíle, vize, snu. Současně se kouč domluví s klientem na počtu setkání, na jednotlivých setkání, na tom jak budou pracovat, jak si dávat zpětnou vazbu, kde se budou potkávat atd.

Stanovení cíle se věnuje velká část sezení, protože je to jedna z nejdůležitějších složek celého koučování. Jak říká Seneca: "Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý". Je důležité ten budoucí stav, cíl - to co klient chce - řádně nastavit, prozkoumat, ověřit jeho reálnost atd. Až po ujištění klienta, že zrovna tento cíl je zde pro něj a je to právě to co chce, pokračuje sezení dál. Od současnosti do pozitivní budoucnosti se skrze hluboké, otevřené a silné otázky koučovaný posunuje k akčním krokům vedoucím k naplnění cíle.

Kromě cíle provede kouč klienta přes možnosti, které ho ještě ani nenapadly, pracuje s technikama - které můžou být jen slovní nebo pracuje v prostoru nebo s vizuálníma technikama.

Vše co se během koučování děje, tempo, techniky atd si řídí sám klient.

3. Kolik koučovacích sezení je potřeba?
 

Počet koučovacích sezení je velmi individuální záležitost. Počet se odvíjí podle cíle či témat, které chce koučovaný probrat. Jsem přesvědčená, že minimum sezení, které jsou potřeba ke změně je počet minimálně 3 sezení. A finální počet sezení není nijak daný, záleží vždy na potřebách, tématech a aktuálnosti klienta.

4. Co kouč dělá?

Kouč převážně dělá toto během koučování:

- hluboce naslouchá v napojení na klienta a jeho potřeba

- klade silné otázky

- rekapituluje 

- ujasňuje klientovi jeho myšlenky frázováním

- dělá zápis pro klienta

- otevírá a ukazuje možnosti a směry pro klienta formou otázek, technik, práce se škálou, které klient ještě nikdy neprozkoumal

- podporuje klienta

- hlídá čas a vede koučování sezení po koučovací stránce

- dává klientovi čas a prostor, nechává klienta řídit si svůj čas tím co potřebuje

- ubezpečuje klienta, že cokoliv co prožívá je v pořádku

5. Co když během koučovacího programu budu chtít změnit celé téma nebo cíl koučování?

To je naprosto v pořádku. Kouč se i během jednoho sezení může zeptat, zda pořád stanovený cíl na začátku je pořád aktuální nebo zda chce cíl změnit. Klient je ten, kdo určuje čemu a jak dlouho a kolik sezení, minut nebo hodin se bude kouč společně s ním během koučování věnovat.

3. Je něco co kouč skutečně nedělá?

Určitě ano. Těch věcí se skutečně hodně. Moje koučování je pod záštitou ICF, kde je přesně dáno etickým kodexem, co kouč dělá, nedělá, jak na sobě pracuje, rozvíjí se atd.

Stručně řečeno zde pár ukázek toho co kouč nedělá:

- kouč nedává rady

- kouč nemanipuluje klienta nikam kam by ho chtěl dostat

- neurčuje počet sezení ani neurčuje cíle koučování

- neskáče do řeči a neopravuje klienta

- kouč neurčuje a nehádá jak se koučovaný cítí, co si myslí atd.

- kouč neodpovídá za klienta (neodpovídá za něj na otázky myšleno)


Jednoduchá pravidla pro snažší pochopení

Protože informací o koučování je skutečně hodně, tak jsem vytvořila krátká pravidla pro to co koučování je. Je to taková kuchařka pro každého kdo neví, co má čekat a nebo slyšel o koučování spoustu věcí. Je to takové "desatero", co můžete od mě jako koučky během koučování čekat.

  1. moje role je zde citlivého průvodce formou otázek
  2. naslouchám ti
  3. hlídám strukturu a čas
  4. je to tvůj čas, jen a jen pro tebe - užij si ho
  5. co si myslím já, není podstatné 
  6. všechny odpovědi, i ty co nejdou vyslovit nahlas jsou zde pro tebe, nemusíš je říkat nahlas
  7. budu pravidelně reflektovat a opakovat to co říkáš, pokud to bude hodně  nebo naopak málo, stačí říct
  8. budu tě oslovovat tak aby ti to bylo příjemné, na čem se na začátku domluvíme
  9. je v pořádku projevit emoce 
  10. je v pořádku neprojevi emoce