DaryMilí diváci,

z celého srdce věřím, že si čas u našeho sdílení užijete a přinese Vám to, co Vám přinést má. 

Nyní máte možnost nám pomoci a podílet se na vzniku dalších rozhovorů formou finančního daru. 

Finanční příspěvky můžete posílat na číslo účtu:

256763669/0300


Průběžně vás budeme informovat na co konkrétně budou použity vaše finanční dary.

Právě teď bychom rádi s WM Live vyjeli i mimo Prahu. Peníze tak budou použity na cestovné, pronájem místa a prezentaci setkání.

Dále bychom rády zvýšili frekvenci natáčení na 1 video týdně. Peníze tak poputují na náklady na natáčení. 

- kamera, střih

- pronájem ateliéru

- fotografie

- a jiné

S vřelým pozdravem a s díky za vaši podporu

Tým WM